Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Thuận (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 433 Trang

Discussion in 'Địa Lý Học' started by admin, May 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn : Bình Thuận (Nay gồm Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, và một phần Đắc Lắc). Cadastral registers study CF Nguyễn dynasty : Bình Thuận
  • Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Thuận
  • NXB Tổng Hợp 1996
  • Nguyễn Đình Đầu
  • 433 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/123456789/4573/3/
   
  Last edited: Nov 3, 2019

Share This Page