Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Phú Yên (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đình Đầu, 335 Trang

Discussion in 'Địa Chí Học' started by admin, Jun 5, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sưu tập địa bạ Phú Yên còn bảo quán tuơng đối đầy đủ Chỉ mất 10 quyến trên số 176 làng vào thời điểm khi lập địa bạ (1815-1816). Tuy nhiên, việc tính tổng và số diện tích địa phận của từng xã thôn thi có vấn để nan giải. Địa bạ lập cho các tỉnh khác đều theo một mẫu : ghi tổng số ruông đất (túc địa phận) của làng ngay trên trang đầu. Còn tại Phú Yên, đạc điền ghi tổng số diện tích sở hữu của làng lập địa bạ. sở hữu tại chỗ cũng như sở hữu tại nơi khác quan lại. Khi lập địa bạ thời Gia Long nhiều tên làng trong các Thuộc còn ghi bằng chữ Nôm, đến đời Minh Mạng mới đổi ra chữ Hán.
  • Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Phú Yên
  • NXB Tổng Hợp 1997
  • Nguyễn Đình Đầu
  • 335 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/123456789/4578
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/119425
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 17, 2021

Share This Page