Nghiên Cứu Đối Chiếu Các Ngôn Ngữ (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Lê Quang Thiêm, 357 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by admin, May 7, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-23_12-17-55.png
  Đối chiếu các ngôn ngữ cho khả năng xác định không chỉ các dữ kiện và hiện tượng có các chức năng tương tự trong các ngôn ngữ được đối chiếu, mà còn xác định vị trí của chúng trong các hệ thống theo chức năng. Ví dụ, khi đề cập đến hệ thống các phương tiện mang nghĩa chỉ hành động, có thể nói rằng trong tiếng Anh tiếp tố -er chắc chắn là hạt nhân của hệ thống chức năng các phương tiện tạo ra danh từ chỉ vật mang hành động, hơn nữa, tiếp tố này có khả năng to lớn trong việc tạo lập các danh từ trên cơ sở một động từ bất kì. Trong tiếng Việt, nhân tố được dùng để tạo từ chỉ người hành động thường là từ riêng biệt và được gọi là từ tố, ví dụ "viên" trong các từ nhân viên, sinh viên, viên chức và v.v.
  • Nghiên Cứu Đối Chiếu Các Ngôn Ngữ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2008
  • Lê Quang Thiêm
  • 357 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/10P97afQxBIcgc9yeYhOP9ASnKS_G7dRL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Aug 13, 2023

Share This Page