Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Trần Trí Dõi

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by ledung12, Sep 30, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Nắm bắt được bức tranh chung về các dân tộc thiểu số và tình trạng ngôn ngữ văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Từ đó, nhận biết đối tượng, mục đích, nhiệm vụ của người nghiên cứu và xử lý những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nhận biết những nội dung vừa nói ở trên chính là đã nhận biết ý nghĩa của việc nghiên cứu và xử lý những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số, một vấn đề có tác động quan trọng dến phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Việt Nam. - Nắm bắt được bức tranh địa lý - xã hôi ngôn ngữ học liên quan dến ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Qua đó, người học có được kiến thức về sự phân bố ngôn ngữ, đặc điểm về phân bố ngôn ngữ trong mối liên hệ với địa lý tự nhiên của Việt Nam. - Hiểu được một cách đại cương về những vấn đề cơ bản của việc phân loại ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam theo quan hệ cội nguồn. Ở bình diện này, môn học cung cấp cho người học hiểu biết cơ sở của sự phân loại, danh sách của các ngôn ngữ có mặt ở Việt Nam xét theo bảng phân loại mà môn học chấp nhận. Đồng thời, qua nội dung này, người học nhận thấy sự phức tạp cũng như những vấn đề khác nhau liên quan dến việc phân loại cội nguồn còn phải tiếp tục xử lý trong việc phân loại ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam theo quan hệ cội nguồn.
  - Hiểu được một số khái niệm và một vài nội dung cơ bản nhất về ngôn ngữ học xã hội được đặt ra khi tiếp cận với vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Qua đây người học bước đầu nắm được phương pháp xử lý, nội dung xã hội ngôn ngữ học được đặt ra trong tình hình thực tế hiện nay của vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Những kiến thức này sẽ giúp cho người nghiên cứu và xử lý những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số thực hiện có sáng tạo chính sách của Nhà nuớc Việt Nam về vùng văn hoá các dân tộc thiểu số, một vấn đề có tác động quan trọng dến phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số Việt Nam.
  • Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1999
  • Trần Trí Dõi
  • 308 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=68369
  https://drive.google.com/file/d/1FVlemUvE3fcikAKt0rTZsW9NjmcFK3Jp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 23, 2022

Share This Page