Nghiệp Vụ Công Tác Của Cán Bộ Dân Vận (NXB Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 237 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngay từ những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng”. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị đó, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi công tác vận động, tổ chức nhân dân tham gia vào các công việc cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng, nhất là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Trong công tác dân vận, cán bộ dân vận là khâu có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp. Phải cần mà phải cẩn nữa” và “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Những lời căn dặn đó của Người cho thấy rõ trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận thì khâu bồi dưỡng phương pháp, nghiệp vụ là một khâu quan trọng và là một nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân vận.
  • Tên sách: Nghiệp Vụ Công Tác Của Cán Bộ Dân Vận
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • Số Trang: 237
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SDHSPKTV0016.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 20, 2018

Share This Page