Nghiệp Vụ Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Ở Cơ Sở - Nhiều Tác Giả, 140 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Nov 6, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Trung Cấp Lý Luận Chính Trị - Hành Chính
  Nghiệp Vụ Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể Nhân Dân Ở Cơ Sở
  NXB Lý Luận Chính Trị 2014
  Nhiều Tác Giả
  140 Trang
  Thực hiện Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, sau khi tiếp thu ý kiến của các trường chính trị, Vụ Các trường chính trị hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường bộ, ngành thực hiện chương trình...
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 6, 2014

Share This Page