Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương (NXB Tổng Hợp 2007) - Nguyễn Đăng Dờn, 319 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jun 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-12-29_15-51-58.png
  Ngăn hàng Trung ương (Central Bank) là một thể chế tài chính đặc biệt của một quốc gia. Với vai trò điều tiết vĩ mô lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Ngân hàng Trung ương
  trở thành Trung tâm thần kinh của toàn bộ nền kinh tế, và hoạt động của Ngân hàng Trung ương có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của nền kinh tế. Là bộ máy chuyên quản của lĩnh vực Tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng Trung ương có nhiệm vụ trọng yếu là hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, ổn định thị trường, giá cả tạo công việc làm cho người lao động góp phần ổn định cuộc sống và trật tự xã hội....
  Là cơ quan Trung ương của hệ thống ngân hàng quốc gia, Ngân hàng Trung ương (NHTW) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ với các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng để điều chỉnh, chi phối và giúp đỡ các Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng - làm cho hệ thống này hoạt động an toàn và có hiệu quả, góp phần thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. Một sự điều chỉnh nhỏ trong các chính sách của NHTW (chính sách lãi suất, tỷ giá, hối đoái..., đều gây ra hiệu lớn đối với nền kinh tế-xã hội, điều này khẳng định vị trí và vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường. Với tinh thần đó, việc nghiên cứu, học tập để hiểu rõ hơn về NHTW, nám bắt được những hoạt động của NHTW sẽ là yêu cầu của bất kỳ ai quan tâm đến vực Tài chính Ngân hàng Hệ thống đào tạo chuyên ngành, củng như những cán bộ, nhân viên làm công tác quản kinh doanh. Đối với sinh viên bậc đào tạo đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh, nghiên cứu nghiệp vụ NHTW sẽ giúp người học trang bị cho,mình những kiến thức vừa cụ thể vừa bao quát trong tổng thể kiến thức chuyên môn của ngành Tài chính Ngân hàng. Đối với những cán bộ, chuyên gia đang làm công tác quản trị kinh doanh trong các NHTW, các công ty tài chính, công ty quản lý quỹ, công ty chính khoán.... Nghiên cứu nghiệp vụ NHTW sẽ giúp họ hiểu sâu và vận dụng linh hoạt và hiệu quả dịch của mình với NHTW trên nhiều phương diện về tín dụng Tiền tệ, thanh toán....
  • Nghiệp Vụ Ngân Hàng Trung Ương
  • NXB Tổng Hợp 2007
  • Nguyễn Đăng Dờn
  • 319 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=20498
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 29, 2021

Share This Page