Nghiệp Vụ Quản Lý Tài Chính, Kế Toán (NXB Chính Trị 2015) - Nhữ Trọng Bách, 268 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-58-27.png
  Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền cấp xã là cấp cơ sở trong hệ thống chính quyền bốn cấp hoàn chỉnh: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Chính quyền cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Cùng với việc quản lý các mặt hoạt động khác trên địa bàn, chính quyền cấp xã còn có nhiệm vụ quan trọng là quản lý các hoạt động tài chính và ngân sách. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích về quản lý hoạt động tài chính và ngân sách thì thực tế cho thấy không ít Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết và xử lý các tình huống tài chính phát sinh. Những khó khăn vướng mắc nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là các tài liệu hướng dẫn dành
  • Nghiệp Vụ Quản Lý Tài Chính, Kế Toán
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nhữ Trọng Bách
  • 268 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/1E317AAA601D18F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page