Ngoại Giao Văn Hóa-Cơ Sở Lý Luận Kinh Nghiệm Kinh Tế Và Ứng Dụng - Phạm Thái Việt, 295 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-12_15-9-30.png
  Nội dung cuốn sách gồm: cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa; những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hóa; sức mạnh của thông tin và truyền thông; chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh; từ truyền thông đại chúng đến văn hóa đại chúng; từ văn hóa đại chúng đến chính sách quốc gia; phân tích kinh nghiệm ứng dụng: quốc tế và cho Việt Nam
  • Ngoại Giao Văn Hóa-Cơ Sở Lý Luận Kinh Nghiệm Kinh Tế Và Ứng Dụng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Phạm Thái Việt
  • 295 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4001
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2021

Share This Page