Ngoại Giao Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế - Bùi Văn Hùng, 378 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế thừa và phát triển những tinh hoa của nền ngoại giao truyền thống của cha ông, vận dụng sáng tạo tư tương ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao rộng mở theo phương châm ‘Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước..."'.
  • Ngoại Giao Việt Nam Trong Thời Kỳ Đổi Mới Và Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Tư Pháp 2011
  • Bùi Văn Hùng
  • 378 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34770.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2020

Share This Page