Ngoại Giao Việt Nam Từ Thuở Dựng Nước Đến Trước Cách Mạng Tháng Tám 1945 - Trần Văn Cường, 341 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Jun 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-16_10-21-26.png
  Nội dung gồm 9 chương trình bày lịch sử quan hệ bang giao của dân tộc ta thời kỳ đầu; đấu tranh ngoại giao từ thế kỉ X đến cuối thế kỉ XIII; quan hệ Việt Nam - Đông Nam Á thời phong kiến; ngoại giao thời Nguyễn; hoạt động quốc tế của các cá nhân, các tổ chức yêu nước và Đảng Cộng sản Đông Dương; những đặc điểm của đấu tranh ngoại giao của tổ tiên ta.
  • Ngoại Giao Việt Nam Từ Thuở Dựng Nước Đến Trước Cách Mạng Tháng Tám 1945
  • Học Viện Quan Hệ Quốc Tế 2001
  • Vũ Dương Huân, Trần Văn Cường
  • 341 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8186
  https://drive.google.com/file/d/12t4hL5t8lpApDfkF4k4aZsMsbBujfvbi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2022

Share This Page