Ngôn Ngữ Học Tri Nhận Ghi Chép Và Suy Nghĩ (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Trần Văn Cơ, 429 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by duytam, Apr 12, 2017.

 1. duytam

  duytam Member

  upload_2022-6-21_16-7-26.png
  Từ tiếng Anh "concept" thường được dịch ra tiếng Việt là "khái niệm". Song các nhà tri nhận luận lại dùng từ "concept" với nghĩa khác rộng hơn từ "khái niệm": đó là "ý niệm". Yu.S. Stepanov cho rằng "khái niệm" là thuật ngữ của logich học và triết học, còn "ý niệm" là thuộc về logic toán học và văn hoá học. Ông định nghĩa ý niệm như sau: “ Ý niệm tựa như một khối kết đông của nền văn hoá trong ý thức con người; dưới dạng của nó nền văn hoá đi vào thế giới ý thức (tư duy) của con người, và, mặt khác, ý niệm là cái mà nhờ đó con người – người bình thường, không phải là “người sáng tạo ra những giá trị văn hoá” – chính con người đó đi vào văn hoá, và trong một số trường hợp nhất định có tác động đến văn hoá” (Stepanov 1997, tr. 40). G.G. Slưshkin nghiên cứu những quan điểm khác nhau đối với ý niệm và nhận định rằng đặc điểm nổi bật có tính nguyên tắc của ý niệm là ở chỗ nó được xem như cơ sở để nghiên cứu tổng hợp ngôn ngữ và văn hoá, song bản thân nó không trực tiếp nằm trong phạm vi ngôn ngữ, cũng không nằm trong phạm vi văn hoá, và cũng không đồng thời nằm trong cả hai lĩnh vực này. Ý niệm là đơn vị của tư duy, là yếu tố của ý thức. Việc nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ và văn hoá sẽ không đầy đủ nếu thiếu cái khâu trung gian này. Thông tin văn hoá đi vào ý thức, ở đây nó dược sàng lọc, được chế biến (Slưshkin 2000).
  • Ngôn Ngữ Học Tri Nhận Ghi Chép Và Suy Nghĩ
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2007
  • Trần Văn Cơ
  • 429 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/84221
  https://drive.google.com/file/d/1kO93lwlKqvG7kpfhst1ZmN6ToxrRe-Wz
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2022

Share This Page