Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Từ Cơ Bản Đến Hướng Đối Tượng - Dương Tử Cường, 505 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Mar 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mọi ngôn ngữ lập trình đều được xây dựng từ một bộ ký tự nào đó. Các ký tự được nhóm lại theo nhiều cách khác nhau để tạo nên các từ. Các từ lại được liên kết với nhau theo một qui tắc nào đó để tạo nên các câu lệnh. Một chương trình nhiều câu lệnh và thể hiện một thuật toán để giải một bài toán nào đó.
  Ngôn ngữ lập trình C++ là một trong các ngôn ngữ lập trình được xây dựng từ các ý tưởng mới và có thể xem C++ là một đại diện tiêu biểu của phương pháp lập trình mới: lập trình hướng đối tượng. Cuốn sách: "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng" được biên soạn dựa trên các tài liệu khác nhau và dựa trên kinh nghiệm của chính tác giả khi làm về C++. Khác với nội dung của các tài liệu khác, cuốn sách này giúp bạn đọc có thể làm việc ngay với C++ mà không cần phải biết về ngôn ngữ lập trình C.
  MỤC LỤC
  Phần I: C++ - Lập trình cơ bản, bao gồm 6 chương:Chương 1: Các khái niệm cơ bản về C++.
  Chương 2: Các hàm và dòng nhập xuất.
  Chương 3: Các phép toán và câu lệnh điều khiển.
  Chương 4:Bộ tiền xử lý.
  Chương 5: Biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm.
  Chương 6: Các kiểu dữ liệu phức tạp.
  Phần II: Lập trình hướng đối tượng, bao gồm 5 chương:Chương 7: Lớp và đối tượng.
  Chương 8: Tính thừa kế.
  Chương 9: Định nghĩa chồng các hàm và toán tử.
  Chương 10: Tính tương ứng bội.
  Chương 11: Thư viện các dòng nhập xuất.
  • Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Từ Cơ Bản Đến Hướng Đối Tượng
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005
  • Dương Tử Cường
  • 505 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2381
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 5, 2018

Share This Page