Ngụ Đời Và Giác Mê Khải Ngộ (Nhâm Tý 1972) - Vân Đằng, 50 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngụ Đời Và Giác Mê Khải Ngộ
  Nhâm Tý 1972
  Vân Đằng
  50 Trang
  Phần này có bốn bài từ điệu Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng đến Bát Quái.
  Bài 1: Tổng quát về bối cảnh đất nước. tửu sắc tài khí đã lung lạc con người, chìm đắm trong mê muội nên
  Đạo đem thuyền Bát Nhã đến cứu rỗi nhân sinh.
  Bài 2: Nói về các giới trong nước: dân (lẻ loi), tướng soái (nịnh bợ), quan vua (như hí trường) dưới mắt Ngài họ đều đáng thương.
  Bài 3: “Nước dưới phép đao binh” dân bị luật Gia Long ràng buộc, quan chẳng vì việc công, vua chẳng phải dòng (ám chỉ Bảo Đại) vậy ai là người gầy dựng lại nước.
  Bài 4: Vẫn là xã tắc, vẫn triều đình Việt Nam nhưng quan, vua thì bù nhìn “làm con buôn” còn “dân như cá chậu gà chuồng” để cho bọn “Việt gian khoe mình” sao gọi là nước được?

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page