Ngũ Giới Cấm Xưa Và Nay (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2014) - Huệ Khải, 96 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngũ Giới Cấm Xưa Và Nay
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2014
  Huệ Khải
  96 Trang
  Ngũ Giới Cấm là một nội dung rất căn bản và rất quan trọng trong giáo lý Đại Đạo. Chẳng những người tín đồ mới nhập môn mà tất cả những ai đã nhiều năm bước chân vào cửa Đạo, kể từ hàng tín hữu cho tới các cấp chức việc, chức sắc trong các nhà tu, thánh thất, thánh tịnh, Hội Thánh đều phải giữ gìn chặt chẽ.
  Ngũ Giới Cấm mà không tuân giữ nghiêm minh thì nhân phẩm chưa tròn, làm người chưa xong, còn mong chi tiến hóa lên làm Thần Thánh, Tiên Phật.
  Đã nhập môn vào Đại Đạo, làm tín đồ Cao Đài thì cần nên thông hiểu đầy đủ mọi ý nghĩa của Ngũ Giới Cấm về các mặt lịch sử, luyện kỷ tu thân, công phu luyện đạo… Có như vậy mới ý thức sâu sắc lý do Đức Chí Tôn và các Đấng luôn luôn nhắc nhở tín đồ giữ Ngũ Giới Cấm; rồi từ ý thức đó mỗi người trong nhà Đạo mới có thể quyết tâm sửa đổi bản thân, tuân thủ Ngũ Giới Cấm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page