Ngũ Hổ Bình Nam (NXB Phạm Văn Cường 1957) - Trần Xuân, 199 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by admin, Oct 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nói về trào Đại-Tống từ mới khai cơ đến sau bị họa Biên đinh xâm lấn chẳng dứt. Ban đầu(nhà Tống) , vua Thái-Tổ thay ngôi nhà Hậu-Châu, mà dựng nên cơ nghiệp đặng mười sáu năm rồi thì băng. Vua Thái-Tôn nối ngôi đặng hai mươi hai năm ; oai vỏ nhơn, tri chẳng thua Vua Thái-Tổ…..
  • Ngũ Hổ Bình Nam
  • NXB Phạm Văn Cường 1957
  • Trần Xuân
  • 199 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/open?id=1DZKpXXPATIIbJ-hL1NB9dw3mjw1SlYUB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 3, 2019

Share This Page