Ngũ Hổ Bình Tây Cuốn 2 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Tô Chẩn, 159 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_15-3-14.png
  Thiên tử bèn hạ chĩ phong cho Địch Thanh làm Bình tây vương ; Trương Trung, Lý Nghĩa, Lưu Khánh và Thạch Ngọc thì phong làm Trấn quốc tướng quân ; Mạnh định Quốc và Tiêu đình Quí thì để y chức củ mà gia thăng tam cấp. Địch nguyên soái thấy vua phong cho mình như vậy, thì vội vả quì xuống mà tâu rằng : " Vả tôi đương lúc thiếu niên, lại không tài đức, dám đâu xứng chịu chức ấy. Xin Bệ hạ lấy lòng nhơn đức, cho tồi trở lại quê hương, đặng mà phụng dưỡng mẹ già cho trọn niềm nhơn tử. Ất là ơn trọng." Bằng Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậy thì nghĩ thầm rằng : "Nếu để cho nó tạ chứa qui điền thì ta hại nó sao đặng, chì bằng ta tâu cùng Thên tử mà xin đừng cho nó qui điền thì hay hơn."
  • Ngũ Hổ Bình Tây Cuốn 2
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Tô Chẩn
  • 159 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://online.fliphtml5.com/oimsx/pzxs/
  https://drive.google.com/file/d/1O0gncdM5rv-pxk0b0nVKQQqFVFNcZmc3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page