Ngũ Hổ Bình Tây Cuốn 3 (NXB Tín Đức Thư Xã 1951) - Tô Chẩn, 171 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-30_15-21-13.png
  Rạng ngày Daịch Thanh sai tiên phuông là Mạnh định Quấc ra trận mà đánh với Liêu tướng là Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp, Mạnh định Quấc cự không lại bèn quày ngựa mà chạy vào ải, Lưu Khánh thấy vậy ra trận mà đánh vớo Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp thì cũng đánh không lại, bèn quày ngựa mà chạy. Thạch thiên Báo giục ngựa rượt theo. Lưu Kháuh thấy Thạch thiên Báo rượt theo thì nghĩ thầm rằng : "Để ta ta dụng kế mà giết thằng này chơi." Bèn quày ngựa trở lại mà rằng : "Thạch thiên Báo, mi hảy coi bữu bối của ta kia kìa." Thạch thiên Báo vừa ngước mặt lên xem, liền bị Lưu Khánh đâm một giáo trúng nhằm bắp đùi. Thạch thiên Báo chịu dau không nổi giục ngựa chạy dài, Phiên binh thấy chúa tướng bị thương thì cũng rùng rùng chạy hết, mà Lưu Khánh cũng không rượt theo, bèn thâu quân mà trở về ải. Trận ấy Lưu Khánh chiếm đặng đầu công.
  • Ngũ Hổ Bình Tây Cuốn 3
  • NXB Tín Đức Thư Xã 1951
  • Tô Chẩn
  • 171 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10T27jHdN9NL9xsBbl6wqrYrwealVhXfC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page