Ngữ Nghĩa Giới Từ Tiếng Anh (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Andrea Tyler, 373 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, May 14, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-4_14-29-4.png
  Áp dụng quan điểm ngôn ngữ học tri nhận, chuyên khao nàv trình bày phân tích lv luận toàn diện n hất về ngừ nghĩa giói từ tiếng Anh hiện nay. Tất ca các giỏi từ tiếng Anh vôn đều mã hoá các quan hệ không gian giữa hai thực thê vật lý; và mặc dù van lưu giử nghĩa nguycn thuý, các giới tù còn phát triển một tập họp phong phú các nghĩa phi khỏng gian nửa. Trong nghièn cứu mói me này, Tyler và Evans iập luận rang tất cả các nghĩa này đểu bắt nguổn tù bản chất trải nghiệm không gian - vật lý của con người một cách có hệ thống. "K hung cảnh không gian" ban đầu cung câp nền tảng cho việc mớ rộng nghĩa từ nghĩa không gian sang các nghĩa trừu tượng hon. Phân lích này giới thiệu một phương pháp luận mới đê phân biệt ý nghĩa quy ước hoá vốn có vói cách điền giải được tạo ra đê hiếu được giới từ trong ngu canh, đống thời xác định xem trong nhiêu nghía cạnh tranh nhau của chúng, nghĩa nào cần được coi là nghĩa nguyên thu ý, căn ban. Phương pháp luận này kết hợp vói khung phân tích ớ đây được trình bày rỏ ràng, đu căn cứ đê đưa ra những dự đoán có thế kiêm chứng được và nhò đỏ, phân tích này có thế áp dụng được cho các giới tử khác.
  • Ngữ Nghĩa Giới Từ Tiếng Anh
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Andrea Tyler, Vyvyan Evans
  • Lâm Quang Đông, Nguyễn Minh Hà (dịch)
  • 373 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59687
  https://drive.google.com/file/d/1BJEfB7pJE4oD0vq4YP3f0qvSVCu9xdBc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 4, 2023

Share This Page