Ngữ Pháp Tiếng Pháp (NXB Trung Học Chuyên Nhiệp 1977) - Nguyễn Ngọc Cảnh, 308 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Apr 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trước tiên cần phải phân biệt hai quan điểm: ngữ pháp miêu tả (grammaire descriptive) và ngữ pháp chuẩn (grammaire normative hay grammaire prescriptive). Ngữ pháp miêu tả dùng để phân tích và mô tả các cấu trúc và thành phần của ngôn ngữ Pháp dưới cái nhìn ngôn ngữ học. Ngày nay, dạng ngữ pháp này chỉ dùng cho sự phát triển của ngôn gnữ học đương thời, hoặc trong lĩnh vực ngữ pháp dịch đúng nguyên văn, ngữ pháp thực dụng hoặc là ngữ nghĩa học. Ngữ pháp miêu tả đổi mới và làm cho tinh tế hơn sự hiểu biết về cấu trúc của tiếng Pháp.
  • Ngữ Pháp Tiếng Pháp
  • NXB Trung Học Chuyên Nhiệp 1977
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • 308 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiTG9XTGpHb3VYQ1U/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page