Người Ba Na Ở Phú Yên (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2018) - Văn Công, 137 Trang

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-10-12_10-32-52.png
  Công trình Người Ba Na ở Phú Yên của tác giả Văn Công là công trình nghiên cứu, giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào Ba Na trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ngoài Mở đầu, nội dung chính của công trình được triển khai qua 7 chương:
  Chương I - II: Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế, xã hội các vùng dân tộc ít người và nguồn gốc, quá trình lịch sử, địa vực cư trú và tên gọi các địa danh dân tộc Ba Na ở Phú Yên. Chương III: Kinh tế, giới thiệu các hoạt động sản xuất kinh tế chính của người Ba Na ở Phú Yên như: nông nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt – hái lượm, tiểu thủ công nghiệp. Chương IV: Quan hệ xã hội, dòng họ, hôn nhân, gia đình, tìm hiểu các đặc điểm chính trong tổ chức xã hội truyền thống, tổ chức dòng họ - gia đình,… của đồng bào Ba Na ở Phú Yên . Chương V – VI: Văn hóa vật chất – văn hóa tinh thần, giới thiệu những nét đặc trưng trong kiến trúc nhà sàn, nhà rông, trang phục, ẩm thực, tôn giáo – tín ngưỡng, hệ thống lễ hội, ngôn ngữ, kho tàng văn nghệ dân gian,… Chương VII: Truyền thống đấu tranh chống xâm lược, điểm qua một số mốc son trong truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của đồng bào Ba Na và các dân tộc khác ở Phú Yên.
  • Người Ba Na Ở Phú Yên
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2018
  • Văn Công
  • 137 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1HKBhZXBPLSkr8NZWY_qLoEjA_WMz39Cp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2023

Share This Page