Người Thầy, Người Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Và Những Tấm Gương Sáng Người Thầy Trong Dòng Chảy

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by cv9tt4, Aug 27, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-8-27_18-38-37.png
  Giáo dục Việt định hình từ buổi huyền sử Văn Lang - Âu Lạc, phát triển qua các thời kỳ: Tiếp biến văn hóa Hán, Việt - Nho độc lập, tiếp biến văn hóa Pháp và đến ngày nay có Quốc học đương đại. Từ ngày 02/9/1945, giáo dục dân tộc được dẫn dắt bởi tư tưởng Hồ Chí Minh đã vận động trên tinh thần không ngừng nâng cao năng lực phát triển cho con người, mở rộng cơ hội phát triển cho con người và đáp ứng các nhu cầu chính đáng của con người.
  • Người Thầy Người Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Và Những Tấm Gương Sáng Người Thầy Trong Dòng Chảy Giáo Dục Việt
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2021
  • Phạm Minh Giản, Đặng Quốc Bảo
  • 278 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-49421.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 27, 2022

Share This Page