Người Thầy-Nhân Tố Quan Trọng Trong Sự Nghiệp Giáo Dục Và Đào Tạo (NXB Tổng Hợp 2012) - Thân Thị Thư

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by AA2, Mar 6, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nêu rõ: “Giáo dục và Đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước,xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 –20-11-2012), Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Người Thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo” nhằm phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta; khẳng định yếu tố quan trọng của người Thầy, nâng cao vị thế của đội ngũ nhà giáo trong nhà trường và xã hội, trong sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.Kỷ yếu Tọa đàm khoa học giới thiệu những bài viết của cácnhà khoa học, các nhà quản lý Nhà nước, các nhà quản lý giáo dục, Thầy Cô giáo ở các bậc học, cơ quan Trung ương và Thành phố.
  • Người Thầy-Nhân Tố Quan Trọng Trong Sự Nghiệp Giáo Dục Và Đào Tạo
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Thân Thị Thư
  • 539 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242055
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 6, 2021

Share This Page