Người Xưa Với Văn Hóa Tính Dục (NXB Phụ Nữ 2007) - Trần Phò, 226 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by CamCao, Jan 11, 2021.

 1. CamCao

  CamCao New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách cũng ghi nhận, sự khác nhau trong đời sống tính dục giữa tầng lớp quan lại và người bình dân là một sự thực. Tầng lớp quan lại, do điều kiện vật chất, tinh thần, học vấn “no đủ” hơn người bình dân nên đời sống tính dục của họ cũng có điều kiện để trở nên phức tạp, đa dạng, phong phú hơn. Tri thức ngoại lai về tình dục cũng giúp “kịch bản tình dục” của họ khác hẳn phần còn lại của xã hội. Dòng truyện Nôm bác học do đó cũng “đậm đà yếu tố sắc dục” hơn dòng truyện Nôm bình dân. Sự thiếu liên kết trong mạng lưới tri thức về kỹ xảo phòng the đó khiến “kịch bản tình dục” của các cá nhân trong xã hội nói chung trở nên đơn điệu và giản dị.
  • Người Xưa Với Văn Hóa Tính Dục
  • NXB Phụ Nữ 2007
  • Trần Phò
  • 226 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239539
  https://drive.google.com/file/d/19Yib7gfzZqzKlIzZ2QhWb603mb-eoSVF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 7, 2022

Share This Page