Nguồn Thiền Giảng Giải (NXB TP HCM 1999) - Thích Thanh Từ dịch - 157 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 23, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nguồn Thiền Giảng Giải
  NXB TP.HCM 1999
  Thích Thanh Từ dịch
  157 Trang
  Quyển Nguồn Thiền được thầy chúng tôi dịch từ năm 1969 sau khi nhập thất ra. Tập sách này nguyên đề là Thiền Nguyên Chư thuyên Tập Đô Tự, là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập (100 quyển) do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời các Thiền gia nói về nguồn cội yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng giáo điển. Sách này là then chốt của người tu Thiền và kim chỉ nam của người học Phật.
  Tập Nguồn Thiền có giá trị về Thiền và Giáo, người mới học Thiền đọc qua khó bề lãnh hội; giáo nghĩa lại phù hợp với chủ trương “Thiền Giáo song hành” của Hòa thượng nên khi thành lập tu viện Chân Không, Ngài đem ra giảng dạy cho Thiền sinh khóa một học. Chúng tôi nghe lại băng nhựa, thấy giáo nghĩa của tập sách cũng như lời giảng của Hòa thượng quá thâm diệu và rõ ràng, giúp ích cho người học và tu Thiền không nhỏ.
  Sợ băng nhựa để lâu bị hư nên chúng tôi ghi lại thành sách để làm tài liệu. Nay đủ duyên phổ biến, chung tôi trình lên Hòa Thượng xem và xin lưu truyền trong học chúng để các bạn đồng tu học có tài liệu nghiên cứu. Hòa Thượng hoan hỷ cho tập sách này được phổ biến. Vì chúng tôi ghi từ lời giảng, chắc chắn tập sách không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm, xin quí vị thông cảm bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi vấp phải.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page