Nguyễn Ái Quốc Với Việc Truyền Bá Chủ Nghĩa Mác-Lênin Vào Việt Nam 1921-1930 - Phạm Xanh, 252 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, May 2, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-2_22-51-3.png
  Vào những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam rất sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lại lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối chính trị. Trong hoàn cảnh ấy, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân Pháp. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam từng bước đi lên, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
  Cuốn sách Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam (1921-1930) xuất bản lần thứ ba, trình bày có hệ thống quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
  • Nguyễn Ái Quốc Với Việc Truyền Bá Chủ Nghĩa Mác-Lênin Vào Việt Nam 1921-1930
  • NXB Chính Trị 2009
  • Phạm Xanh
  • 252 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9639
  https://drive.google.com/file/d/1cDdUrb8xspfUrcjzHs3r_rcuVADPZmsk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page