Nguyên Lý Phần Cứng Và Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Vi Tính (NXB Giáo Dục 2007)- Trần Quang Vinh, 390 Trang

Discussion in 'Quản Trị Mạng' started by quanh.bv, Apr 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Nguyên Lí Phần Cứng Và Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Vi Tính này được biên soạn có nội dung bao gồm 3 phần với 19 chương; có thể coi mỗi chương là một bài thực hành lớn cùng các câu hỏi và bài tập liên quan đến một đối tượng cụ thể của phần cứng máy vi tính và một ứng dụng của kĩ thuật ghép nối. Phần một, từ chương 1 đến chương 4 mô tả về phần cứng máy vi tính và những vấn đề liên quan đến các hoạt động bên trong của vi xử lí. Phần hai, từ chương 5 đến chương 17 có nội dung là kĩ thuật ghép nối máy vi tính. Phần ba gồm 2 chương 18 và 19 mô tả các công cụ (thiết bị điện tử và phần mềm) dùng cho đo đạc kiểm tra máy vi tính và kĩ thuật ghép nối. Riêng phần này, tùy trình độ người đọc, có thể không cần xem trước 2 phần trên. Mỗi chương đều có phần đầu trình bày các cơ sở lí thuyết có liên quan. Việc giới thiệu các chương trình phần mềm trong các thí dụ, các chương trình chẩn đoán được dẫn ra ở tài liệu này không thể coi là đầy đủ được; khi muốn biết sâu hơn các bạn cần đọc thêm các sách chuyên khảo hiện đang có sẵn về chúng.
  • Nguyên Lý Phần Cứng Và Kỹ Thuật Ghép Nối Máy Vi Tính
  • NXB Giáo Dục 2007
  • Trần Quang Vinh
  • 390 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1777
   
  Last edited by a moderator: Jun 3, 2018

Share This Page