Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Võ Bá Tầm, 248 Trang

Discussion in 'Đại Học Bách Khoa TP.HCM' started by nhandang123, Jul 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo trình Nhà cao tầng Bê tông cốt thép của tác giả Võ Bá Tầm, do nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM – Đại học Bách Khoa phát hành. Tài liệu có độ dài 248 trang, bao gồm 6 chương với các nội dung tóm tắt như sau:
  CHƯƠNG I – KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG.
  CHƯƠNG II – NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO NHÀ CAO TẦNG.
  CHƯƠNG III – TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN NHÀ CAO TẦNG.
  CHƯƠNG IV – TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG.
  CHƯƠNG V – TÍNH TOÁN CỐT THÉP CẤU KIỆN CHỊU LỰC NHÀ CAO TẦNG.
  CHƯƠNG VI – KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ NHÀ CAO TẦNG.
  • Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Võ Bá Tầm
  • 248 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/0B9Hnc2ORHHQdWEZSRkVlSmoyZDg
   
  Last edited by a moderator: Sep 4, 2019

Share This Page