Nhà Nông Cần Biết (NXB Chính Trị 2012) - Hoàng Bình, 179 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nông Lâm' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-5_8-58-13.png
  Vấn đề nong nghiệp, nong dan va nong thon được Đảng va Nha nước ta đặc biệt quan tam va đa được Đại hội đại biểu toan quốc lần thứ XI đề ra định hướng: Phat triển nong nghiệp toan diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững. Khai thac lợi thế của nền nong nghiệp nhiệt đới để phat triển sản xuất hang hoa lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả va khả năng cạnh tranh cao. Tren cơ sở quy hoạch vung, bố tri cơ cấu cay trồng, vật nuoi, mua vụ va giống phu hợp với nhu cầu thị trường va giảm thiệt hại do thien tai, dịch bệnh. Đẩy nhanh ap dụng tiến bộ khoa học va cong nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến bảo quản; ưu tien ứng dụng cong nghệ sinh học để tạo nhiều giống cay trồng, vật nuoi va quy trinh sản xuất đạt năng suất, chất lượng va hiệu quả cao, tăng nhanh gia trị gia tăng tren một đơn vị canh tac. Đẩy mạnh chăn nuoi theo phương thức cong nghiệp, ban cong nghiệp, bảo đảm chất lượng va an toan dịch bệnh.
  • Nhà Nông Cần Biết
  • NXB Chính Trị 2012
  • Hoàng Bình
  • 179 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/B715D07F0A9E0B3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 5, 2021

Share This Page