Nhà Nước Cách Mạng Việt Nam 1945-2010 (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Trọng Phúc, 588 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Dec 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-22_23-1-38.png
  Chính quyền nhà nước là vấn đề cơ bản và chủ yếu của mọi cuộc cách mạng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã giành được thắng lợi to lớn, đem lại độc lập cho dân tộc, giành chính quyền nhà nước về tay nhân dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước đó là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không ngừng được xây dựng và củng cố vững mạnh. Cuốn sách Nhà nước cách mạng Việt Nam (1945-2010) cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu về quá trình phát triển của Nhà nước cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
  • Nhà Nước Cách Mạng Việt Nam 1945-2010
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Trọng Phúc
  • 588 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7600
  https://drive.google.com/file/d/1fhsxWbEP7QhYGgyFpttsIKppZKVJVBgd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 22, 2023

Share This Page