Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Của Dân, Do Dân, Vì Dân - Nguyễn Duy Quý, 374 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-23_11-34-57.png
  Từ khi giành được chính quyền hơn 60 năm qua, ở mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi việc xây dựng, tăng cường kiện toàn Nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, làm cho Nhà nước ta thực sự là trụ cột của hệ thống chính trị. Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta hết sức coi trọng việc cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới. Nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu một cách có hệ thống về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước (1945-2010). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân – Lý luận và thực tiễn” do GS, VS. Nguyễn Duy Quý và PGS, TS. Nguyễn Tất Viễn đồng chủ biên.
  • Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Của Dân, Do Dân, Vì Dân
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Tất Viễn
  • 374 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7605
  https://drive.google.com/file/d/1hxadgT13XyXYh47RccNm96IiBgzlb0Go
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 23, 2022

Share This Page