Nhân Cách Con Người Việt Nam Và Sự Phát Triển Nguồn Nhân Lực (NXB Chính Trị 2021) - Bùi Xuân Dũng

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-21_18-5-15.png
  Phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất của toàn nhân loại. Kinh tế tri thức đang đưa nhân loại tới một kỷ nguyên mới, mở ra bao khả năng để họ tìm ra những con đường đi tới tương lai. Mỗi dân tộc chọn cho mình một con đường để phát triển đất nước. Việt Nam đã chọn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Tuy nhiên, đất nước có thực sự phát triển mạnh hay không lại tùy thuộc vào việc giáo dục và phát triển con người. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giáo dục con người Việt Nam theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm cơ sở nền tảng cho định hướng phát triển và hình thành nhân cách con người Việt Nam mới.
  • Nhân Cách Con Người Việt Nam Và Sự Phát Triển Nguồn Nhân Lực
  • NXB Chính Trị 2021
  • Bùi Xuân Dũng, Phạm Thị Kiên
  • 165 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page