Nhận Diện Chủ Nghĩa Tư Bản Ngày Nay (NXB Chính Trị 2016) - Bùi Ngọc Quỵnh, 157 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2022-1-6_23-31-45.png
  Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại Châu Âu, phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở thế kỷ XVIII. Sau cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII, hình thái chính trị của nhà nước tư bản chủ nghĩa dần dần chiếm ưu thế hoàn toàn tại châu Âu và loại bỏ dần hình thái nhà nước của chế độ phong kiến, quý tộc. Sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan ra khắp châu Âu và thế giới.
  Cuốn sách gồm 3 chương, luận giải có hệ thống, cập nhật dưới góc độ kinh tế chính trị học về đặc điểm tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay; những phát triển mới và những hạn chế chủ yếu trong lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản ngày nay; những điều chỉnh, biến đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô, bản chất kinh tế, chính trị của chủ nghĩa tư bản ngày nay; phân tích những mâu thuẫn cơ bản, khủng hoảng kinh tế chính trị và địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản ngày nay.
  • Nhận Diện Chủ Nghĩa Tư Bản Ngày Nay
  • NXB Chính Trị 2016
  • Bùi Ngọc Quỵnh
  • 157 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3992
  https://drive.google.com/file/d/1iEEFRjdnJdBCSs8vOqeOU_o33HaqUdJm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 22, 2022

Share This Page