Nhận Diện Về Tự Diễn Biến-Tự Chuyển Hóa (NXB Chính Trị 2020) - Cao Văn Thống, 282 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by thuongle16232@, Dec 12, 2020.

 1. [​IMG]
  “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự tự thay đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. “Tự diển biến”, “tự chuyển hóa” là một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ “giặc nội xâm” rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. Vì thế phòng chống“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay.
  • Nhận Diện Về Tự Diễn Biến-Tự Chuyển Hóa
  • NXB Chính Trị 2020
  • Cao Văn Thống
  • 282 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Za5E8W_QOuEneZ-bvyD3Ph0ylD9G3BtC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 25, 2022

Share This Page