Nhận Diện Về Tự Diễn Biến-Tự Chuyển Hóa Và Giải Pháp Đấu Tranh Ngăn Chặn - Cao Văn Thống, 279 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_21-24-7.png
  Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội”.
  Cuốn Nhận diện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn là tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đăng trên Tạp chí Cộng sản, các tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân…
  • Nhận Diện Về Tự Diễn Biến-Tự Chuyển Hóa Và Giải Pháp Đấu Tranh Ngăn Chặn
  • NXB Chính Trị 2013
  • Cao Văn Thống
  • 279 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8039
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page