Nhận Định Tập 2 (NXB Nam Sơn 1963) - Nguyễn Văn Trung, 262 Trang

Discussion in 'Phóng Sự + Ký Sự' started by nhandang123, Jul 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-12-4_17-8-4.png
  Trên lĩnh vực văn chương, Nguyễn Văn Trung có chủ ý vận dụng những kiến thức hiện đại về văn học và triết học của phương Tây những năm giữa thế kỷ XX (phê bình mới, tiểu thuyết mới, chủ nghĩa cấu trúc, triết học hiện sinh, hiện tượng học) vào việc nghiên cứu văn học ở miền Nam Việt Nam đương thời. Ông tiếp cận văn học trên quan điểm của người lý luận văn học, nhà triết học, nghĩa là suy nghĩ triết lý về văn học và lao động nghệ thuật, chứ không phải là của người làm văn học sử, với kỳ vọng góp phần làm mới tư duy sáng tạo và nghiên cứu phê bình của khoa học văn học nước nhà.
  • Nhận Định Tập 2
  • NXB Nam Sơn 1963
  • Nguyễn Văn Trung
  • Cao Văn Luận (đề tựa & giới thiệu)
  • 262 Trang
  • File PDF-SCAN (x2)
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=135256
  https://drive.google.com/file/d/1tYIxRVgTWDPteWtlBgFLZbk1Qj-fJqLx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 4, 2022

Share This Page