Nhân Học Phát Triển Lý Thuyết, Phương Pháp Và Kỹ Thuật Nghiên Cứu Điền Dã

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, Jul 27, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách đã trình bày những kinh nghiệm nghiên cứu của tác giả trên cả lý luận cũng như nghiên cứu trường hợp về ngành nhân học phát triển. Đây là một tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ tuổi đang đặt những bước chân đầu tiên trong lĩnh vực nhân học. Cuốn “Nhân học phát triển lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dãgồm bốn chuyên luận nghiên cứu của Jean Pierre Olivier De Sardan về các vấn đề của nhân học phát triển (lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật điền dã). Đây là một ngành khoa học còn mới mẻ ở Việt Nam. Các công trình này được chia làm ba chủ đề chính.
  • Nhân Học Phát Triển Lý Thuyết, Phương Pháp Và Kỹ Thuật Nghiên Cứu Điền Dã
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2008
  • Jean Pierre Olivier De Sardan
  • 325 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=09e10f5e-e517-4b2a-a164-2da6c336d88e
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 14, 2019

Share This Page