Nhận Rõ Vị Trí Của Xí Nghiệp Làm Tốt Công Tác Quản Lý Xí Nghiệp (NXB Sự Thật 1976) - Phạm Văn Đồng

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by DerikBup, Apr 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Đây là công việc đầu tiên và quan trọng đối với bất kỳ một nhà quản trị nào. Hoạch định chiến lược là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định, lựa chọn mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và vạch ra các hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đó. Nếu nhà quản trị hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết như quyết định trước xem phải làm gì, làm như thế nào, khi nào làm… để làm cho các sự việc có thể xảy ra, phải xảy ra hoặc không xảy ra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp dựa trên cơ sở mục tiêu chung của tổ chức có tính đến đòi hỏi của các quy luật khách quan chi phối lớn mọi yếu tố, mọi khía cạnh bên trong nội bộ doanh nghiệp cũng như bên ngoài môi trường xã hội, kinh tế thì sẽ giống như có một “kim chỉ nam” thực hiện, như vậy doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu đề ra.
  • Nhận Rõ Vị Trí Của Xí Nghiệp Làm Tốt Công Tác Quản Lý Xí Nghiệp
  • NXB Sự Thật 1976
  • Phạm Văn Đồng
  • 29 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=236583
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2021

Share This Page