Nhân Tài Với Tương Lai Đất Nước (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Đắc Hưng, 720 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách “Nhân tài với tương lai đất nước” do tác giả Nguyễn Đắc Hưng sưu tầm, biên soạn đã cho thấy vai trò quan trọng của nhân tài đối với sự phát triển; chính sách thu hút đãi ngộ nhân tài của Việt Nam và một số nước trên thế giới.
  Chương 1: “Một số lý luận cơ bản” tập trung làm rõ khái niệm nhân tài, tác giả đưa ra những định nghĩa về tiềm năng, khả năng, năng lực, năng khiếu, tài năng, trí tuệ, sáng tạo, nhân tài, thiên tài. Có nhiều quan niệm về nhân tài nhưng tựu chung lại “nhân tài là những người có tài năng vượt trội trong lĩnh vực hoạt động nào đó, là người vừa có đức, vừa có tài” và phân biệt với người thường ở khả năng sáng tạo và mức độ đóng góp cho xã hội. Tác giả cũng làm rõ nguồn gốc, các giai đoạn phát triển của nhân tài và vai trò của con người đối với sự phát triển đất nước.
  Trong chương 2 “Ảnh hưởng của văn hóa tới nhân cách của con người Việt Nam”, tác giả luận bàn đôi nét về nội hàm văn hóa, một số đặc trưng, bản sắc văn hóa Việt Nam và khắc họa đôi nét về ảnh hưởng của văn hóa tới tính cách con người Việt Nam.
  Chương 3 “Kinh nghiệm của Việt Nam và một số nước phát triển nhân tài”, nêu và phân tích kinh nghiệm phát triển nhân tài ở Việt Nam trong lịch sử. Bên cạnh những bài học về thu hút và trọng dụng nhân tài của Việt Nam, tác giả đi vào trình bày những kinh nghiệm phát triển nhân tài ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đây là những quốc gia phát triển mạnh mẽ, họ đều coi chính sách nhân tài là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển quốc gia và không chỉ phát huy được nhân tài trong nước, họ còn thu hút được nhân tài từ các nơi khác đến học tập, lao động. Đó là những kinh nghiệm quý đối với các nước đang phát triển như nước ta.
  Chương 4 “Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nhân tài”. Hồ Chí Minh là người rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển nhân tài và công tác giáo dục đào tạo. Trên cơ sở kế thừa những tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phát triển nhân tài, đào tạo đội ngũ cán bộ, trí thức trong giai đoạn mới. Điều này đều được thể hiện ngày càng rõ hơn trong Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng, trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh việc quan tâm phát hiện, đào tạo nhân tài trong nước, nhà nước ta cũng có nhiều chính sách thu hút trí thức ở nước ngoài cùng góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Ngoài nội dung trên, trong chương này, tác giả còn phân tích làm rõ những yếu tố chủ yếu ảnh hướng đến nhân tài, mục tiêu, nội dung, hình thức đào tạo tài năng, về đào tạo học sinh năng khiếu, đào tạo cử nhân tài năng, quy trình phát triển nhân tài v.v...
  Với khối lượng thông tin, kiến thức đa dạng, về công tác phát triển nhân tài, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chiến lược phát triển, để phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của đội ngũ nhân tài đối với tương lai, vận mệnh đất nước.
  • Tên sách: Nhân Tài Với Tương Lai Đất Nước
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng
  • Số Trang: 720
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SSPQN0792.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page