Nhận Thức Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Con Đường Đưa Đất Nước Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (1976-1986)

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_22-46-58.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mà còn lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua một quá trình lâu dài, gian khổ và không kém phân phức tạp để nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho đất nước, mặc dù đã gặt hái được những thành công đáng kể song Đảng ta cũng không tránh khỏi những vấp váp, sai lầm. Đặc biệt là ở thời kỳ 1976-1986 sau khi đất nước giành được độc lập, thống nhất, vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội lại được đặt ra với tính phức tạp, sâu sắc và quy mô rộng lớn của nó.
  • Nhận Thức Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Con Đường Đưa Đất Nước Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (1976-1986)
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2008
  • Bùi Kim Đỉnh
  • 163 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3031
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page