Nhận Thức Kinh Doanh Và Ý Tưởng Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Nguyễn Văn Nam, 79 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần I: BẠN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH CỦA BẠN .................................. 2
  1.1. Nhóm tố chất kinh doanh ............................................................................ 2
  1.2. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện ................................................................ 2
  1.3. Nhóm kỹ năng quản lý................................................................................. 3
  Phần II: THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG KINH DOANH ........................................ 4
  2.1. Thấy rõ ràng những ý tưởng kinh doanh của mình trong tương lai ...... 4
  2.2. Nhận biết được những khó khăn ................................................................ 6
  2.3. Cách thức giải quyết chúng - Kế hoạch hành động .................................. 7
  2.4. Phát triển ý tưởng kinh doanh thành kế hoạch ........................................ 8
  Phần III: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ...................................................... 9
  3.1. Kế hoạch kinh doanh ................................................................................... 9
  3.1.1. Tại sao cần lập một kế hoạch kinh doanh ...................................................... 9
  3.1.2. Thời điểm lập kế hoạch kinh doanh ............................................................. 10
  3.1.3. Cần bao nhiêu kế hoạch kinh doanh? .......................................................... 10
  3.2. Danh mục kiểm tra những nội dung của bản kế hoạch kinh doanh ..... 11
  Phần IV: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................... 18
  4.1. Thị trường và cơ chế thị trường ............................................................... 18
  4.1.1. Thị trường là gì? .......................................................................................... 18
  4.1.2. Cơ chế thị trường ......................................................................................... 18
  4.2. Nghiên cứu (phân tích) thị trường ........................................................... 20
  4.2.1. Những yêu cầu khi nghiên cứu thị trường .................................................. 21
  4.2.2. Đặc điểm của việc nghiên cứu thị trường ................................................... 21
  4.2.3. Các phần chủ yếu của nghiên cứu (Phân tích) thị trường ........................... 21
  4.2.4. Dự đoán diễn biến của thị trường ................................................................ 27
  4.2.5. Nghiên cứu cạnh tranh - đối thủ canh tranh ................................................ 30
  Phần V: KẾ HOẠCH BÁN HÀNG .................................................................... 34
  5.1. Xác định khách hàng tiềm năng và lý do mua hàng của họ (P - sản phẩm) .......... 35
  5.1.1. Xác định khách hàng tiềm năng .................................................................. 35
  5.1.2. Lý do mua hàng ........................................................................................... 35
  5.1.3. Xác định phương pháp tiếp xúc tiếp cận (P - quảng cáo) ............................ 37
  5.2. Quyết định giá cả/ lợi nhuận (P - Price) .................................................. 40
  5.3. Phân phối sản phẩm dịch vụ - Thu hẹp các phương án lựa chọn (P - Place) ..... 41
  5.4. Phát triển kế hoạch tiếp xúc và tổ chức việc bán hàng .......................... 42
  5.5. Phân tích cạnh tranh ................................................................................. 45
  5.6. Dự tính doanh số bán hàng ...................................................................... 45
  Phần VI: KẾ HOẠCH MARKETING ............................................................... 49
  6.1. Lợi ích của việc lập kế hoạch marketing ................................................ 49
  6.2. Mục đích và mục tiêu của kế hoạch marketing ...................................... 49
  6.3. Nội dung của bản kế hoạch marketing .................................................... 49
  6.3.1. Mô tả sản phẩm ........................................................................................... 50
  6.3.2. Khách hàng mục tiêu ................................................................................... 50
  6.3.3. Phạm vi (Khu vực) thị trường ..................................................................... 50
  6.3.4. Dự báo doanh số .......................................................................................... 50
  6.3.5. Chiến lược sản phẩm ................................................................................... 51
  6.3.6. Địa điểm ...................................................................................................... 51
  6.3.7. Chiến lược giá cả ......................................................................................... 52
  6.3.8. Chiến lược xúc tiến bán hàng ...................................................................... 53
  6.3.9. Tổng chi phí marketing ............................................................................... 53
  6.3.10. Kiểm tra marketing .................................................................................... 53
  6.3.11. Các giả định ................................................................................................ 54
  • Nhận Thức Kinh Doanh Và Ý Tưởng Kinh Doanh
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • NXB Hà Nội 2012
  • Nguyễn Văn Nam
  • 79 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/BCE11614C52C4BE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page