Nhập Môn Chính Trị Học (NXB Tổng Hợp 2008) - Nguyễn Quốc Tuấn, 486 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by thonghuynh08, Feb 16, 2021.

 1. thonghuynh08

  thonghuynh08 New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Nhập môn chính trị học của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành với mục đích cung cấp tài liệu
  giúp bạn đọc tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất về môn chính trị học - một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị. Với cách trình bày khoa học, cuốn sách được chia thành 17 chương:

  - Chương I: Mở đầu
  - Chương II: Sự phát triển tư tưởng chính trị phương Tây từ cổ đại đến cận đại
  - Chương III: Tư tưởng chính trị Trung Quốc thời cổ đại và cận đại
  - Chương IV: Sự phát triển tư tưởng chính trị Việt Nam trong lịch sử
  - Chương V: Khái lược tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và Hồ Chí Minh
  - Chương VI: Quyền lực chính trị
  - Chương VII: Đảng chính trị trong hệ thống chính trị đương đại
  - Chương VIII: Nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị đương đại
  - Chương IX: Tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị đương đại
  - Chương X: Người lãnh đạo chính trị
  - Chương XI: Quyết sách chính trị
  - Chương XII: Văn hóa chính trị
  - Chương XIII: Lợi ích với động lực chính trị
  - Chương XIV: Chính trị với kinh tế
  - Chương XV: Nghệ thuật chính trị
  - Chương XVI: Chính trị quốc tế của thế giới đương đại
  - Chương XVII: Xử lý tình huống điểm nóng chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay

  • Nhập Môn Chính Trị Học
  • NXB Tổng Hợp 2008
  • Nguyễn Quốc Tuấn
  • 486 Trang
  • File PDF-SCAN (2)
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=239479
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 16, 2021

Share This Page