Nhập Môn Chính Trị Học (NXB Tổng Hợp 2011) - Nguyễn Quốc Tuấn, 356 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Aug 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-9-15_11-20-7.png
  Loài người đang bước vào nền văn minh trí tuệ, hoạt động xã hội của con người đều đựợc xây dựng trên cơ sỏ những iý thuyết khoa học nhất định. Chính trị là linh vực hoạt động có liên quan đến sự hưng suy của quốc gia, dần tộc; đòi hỏi phải được thực hiện trên cơ sở khoa học thật vững chắc. Việt Nam đang trong thòi kỳ quá độ từ một nước có trình độ phát triển kinh tế và xã hội chưa cao lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề căn cứ khoa học cho mọi hoạt động chính trị càng trỏ nên bức thiết. Trong sự phát triển khoa học của nhân loại, Chính trị học không phải là vấn đề mởĩ mẻ nhưng, đôì vối Việt Nam, đây là một môn khoa học còn rất non trẻ, mới khối đầu từ năm 1993 nên tài liệu chuyên sâu về nó không nhiều.
  • Nhập Môn Chính Trị Học
  • NXB Tổng Hợp 2011
  • Nguyễn Quốc Tuấn
  • 356 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1iWIXn_KdXtHR3CoYrvu-jgjzJweuzl9p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 15, 2022

Share This Page