Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2008) - Thạc Bình Cường, 214 Trang

Discussion in 'Kỹ Nghệ Phần Mềm' started by quanh.bv, Nov 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm là môn học nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ phần mềm. Qua môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát về qui trình phát triển phần mềm, hiểu biết và thực hiện các giai đoạn trong qui trình trên một phần mềm cụ thể dựa trên những phương pháp, kỹ thuật trong quá trình thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế và cài đặt, viết sưu liệu đã được minh họa cụ thể trong giáo trình. Mục tiêu giáo trình là sinh viên có thể hiểu được những yêu cầu công việc cần phải làm ở mỗi giai đoạn của qui trình, để có thể đảm trách công việc ở một trong các giai đoạn làm phần mềm trong những nhóm dự án. Sách có các nội dung sau: Giới thiệu chung về phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, yêu cầu người dùng, phân tích yêu cầu,...
  • Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm
  • NXB Giáo Dục 2008
  • Thạc Bình Cường
  • 214 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2838
   
  Last edited by a moderator: Jun 5, 2018

Share This Page