Nhập Môn Đại Số Giao Hoán & Hình Học Đại Số (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012) - Ngô Việt Trung, 187 Trang

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Dec 31, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại sô' giao hoán là chuyên ngành toán học nghiên cứu cấu trúc vành giao hoán mà khuổn mău là vành đa thức, còn Kinh học đai số là chuyên ngành toán học nghiên cứu các hình hình học có xuát xứ từ hệ phương trình đa thức. VI vạy, hai chuyên ngành này có mối liẽn quan mât thiết với nhau. Ta khổng thổ hiểu sau sác các khái niệm cùa mồn Đại sò giao hoán mà không biốt nguổn góc hình học cùa chúng. Ngược lại. nhiéu ván đé của Hình học đại sô được đưa vé các bài toán đai sò thòng qua các khái niêm của Oại sô giao hoán.
  Kinh học đại số hiện đang đóng một vai trò trung tam trong toán học hiện đại và có nhửng mỏi liổn hộ với rầt nhiổu chuyôn ngành khác, đạc biột với Giải tích phức, Sò học, Tổ pô... Bẻn cạnh môn Kinh học đại số, Đại sỏ' giao hoán củng cố những mối lien hç mât thiẽt với Đại sò đổng didu, Đại sô máy tính và TỔ hơp. Vì vạy cà hai môn này dã trờ nên một bọ phận không thể thiếu trong các chương trình dại học và cao học.
  Mục đích cuỏn sách này nhàm gió1 thiệu các khái niệm cơ bân cùa cừ liai môn Đại sổ giao hoán và Hình học dại số. Các kiến thức liôn quan trong Đại số và Hình học sẽ được trình bày song hành dưới dang dơn giản nha't và không dòi hổi người dọc biếỉ nhiều về toán học cao cấp. Cụ thế là những ai đấhọc Đại sỏ' cơ sờ và Tô po dại cương có thố đọc sách này mà không gạp bat kỳ trở ngại nào vé mạt kiôn thức.
  • Nhập Môn Đại Số Giao Hoán & Hình Học Đại Số
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012
  • Ngô Việt Trung
  • 187 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ttkhcn.vn/Data/292054.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-toan-hoc.5345/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  CHAUNGOCVINH likes this.

Share This Page