Nhập Môn Lý Thuyết Nhân Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Robert Layton, 454 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by SamKieu, Jan 13, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  upload_2022-6-26_17-49-36.png
  Quyển sách của tác giả Robert Layton là một giáo trình nhập môn về lý thuyết nhân học.Tác giả đặt trọng tâm vào những lý thuyết nhân học từ thập kỷ 1930 cho đến nay. Tác giả trình bày về những lý thuyết cổ điển của Hobbes, Rousseau, và nhất là của Karl Mart và Emile Durkhiem vốn ảnh hưởng nhiều đến lý thuyết nhân học. Tác giả cũng đưa ra nhiều thí dụ cụ thể để giúp sinh viên và người đọc hiểu rõ hơn những lý thuyết vốn trừu tượng. Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau đây:
  Chương 1: Quan niệm về một hệ thống xã hội
  Chương 2: Lý thuyết chức năng
  Chương 3: Lý thuyết cấu trúc
  Chương 4: Các lý thuyết tương tác
  Chương 5: Nhân học Mác-xít
  Chương 6: Sinh thái học xã hội
  Chương 7: Học thuyết hậu hiện đại và ngành nhân học
  • Nhập Môn Lý Thuyết Nhân Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Robert Layton
  • Dịch: Phan Ngoc Chiến
  • 454 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61231
  https://drive.google.com/file/d/1RRB9WQrz_fVhICyj3Tj9kvJy6uvZlcXp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 26, 2022

Share This Page