Nhập Môn Tâm Lý Học Xã Hội Macxit (NXB Khoa Học Xã Hội 1984) - M. Phorvec, 336 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by AA1, Mar 23, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Phần I : 1. Điểm qua lịch sử của tâm lý học xã hội. 2. Đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học xã hội Mácxít phần II : 3. Quan niệm về con người và lý thuyết về cá nhân. 4. Xã hội và cá nhân. 5. Những cơ sở và những động lực của hành vi xã hội. 6. Những khả năng của sự giao tế. Phần III: 7. Những khía cạnh của sự nâng cao năng suất lao động trong hợp tác. 8. Thái độ với tính cách một thành tố tâm lý xã hội của năng suất. 9. Sự phối hợp xem như một thành phần tâm lý xã hội của năng suất
  • Nhập Môn Tâm Lý Học Xã Hội Macxit
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1984
  • M. Phorvec,
  • Dịch: Đức Uy
  • 336 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=243022
  https://drive.google.com/file/d/1cWcB4wmD1nI7fUpW4kTOzOtewUFSkHvo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2022

Share This Page