Nhập Môn Xử Lý Ảnh Số (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lương Mạnh Bá, 362 Trang

Discussion in 'Đại Học Bách Khoa Hà Nội' started by Giáo dục 24h, Jun 7, 2013.

 1. [​IMG]
  Chương 1: Là phần nhập môn của xử lý ảnh. Mục đích của chương này là nhằm giới thiệu các giai đoạn cơ bản trong xử lý ảnh, các thành phần của một hệ xử lý ảnh số bằng máy tính. Chương 2: Giới thiệu về quá trình thu nhận ảnh, cách lấy mẫu và lượng tử hóa ảnh và các kiểu tệp được dùng để lưu trữ ảnh. Chương 3: Trình bày các kỹ thuật và các công cụ biến đổi ảnh như biến đổi Fourier, Karhumen Loeve. Chương 4: Trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh (tiền xử lý ảnh). Chương 5 và 6: Là nội dung của giai đoạn phân tích ảnh. Trong phần này, các kỹ thuật xác định biên được đề cập một cách chi tiết bao gồm: kỹ thuật lọc vi phân, kỹ thuật Gradient, Laplace. Tiếp sau là các kỹ thuật phân đoạn ảnh thông dụng và hiệu quả như: Quad-Tree, Merge, làm mảnh biên, nhị phân hóa biên. Chương 7: Đề cập tới vấn đề nhận dạng và các ứng dụng của nó trong nhận dạng chữ viết, nhận dạng vân tay. Chương 8: Giới thiệu về nén ảnh và các phương pháp nén ảnh hiện được dùng.
  • Nhập Môn Xử Lý Ảnh Số
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  • Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy
  • 362 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://lib.hcmunre.edu.vn/Viewer/?ID=2870
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 14, 2020

Share This Page