Nhật Tụng Dược Sư Và Luận Kim Cương (NXB Lang Tuyết 1935) - Nguyễn Thượng Cần, 78 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Hùng-sư ba cỗi Ivhâp ban lượng cả bao dong, Thích-tú* mir<VỊ phưomg mong thầu phép máu chầD thực. Cách đây vào hổi hom 2000 năm đức Bản-sừ Thích-ca sau khi thành (tạo, thuyêt pháp độ sinh, trong 49 năm, hom 300 hội, tuy cọ chia ra õ thửi kỳ gọi là viên-thíru, ti Au thừa, trung- thừa, (tại thừã và Tôi-thirọ*ng thừa, nhiimg kinh pháp ràt nhiều không thế lây chi kiẻn (ỉửi mà bièt thàv du*ọ*c hêt, hu‘*ền riệu rât thấm củng không thố lây tàm trí dửi mà suv lường đu*ọ*c tới. Vậy cái đạo vi-diệu tôi chưa dám nghỉ bàn. Nay xin hãi nói qua vê sự theo giáo dùng kinh thê náo là dich dáng mà thòi. Nguyên các kinh phạt là khi ngài cùng đệ-tử giỏng bản phép riệu, dôu nói bổng tiêng phạn, đức thánh Anan cũng chép bang chứ phạn,hiện các mrức buy giỏ*, nảo là Ra Ĩ.a-Nọi, nào h\ Ma-Kiột-f>ề V. V. liệt quòc rât nhiêu, mỏi nirức ítổũ có một thứ tiêug riêng, đều lập một thú* chữ riêng, cộng tàt lại cả cò tcVi 01 thứ chữ khác nhau, sao mà phật chí nói bổng tiông Phạn,
  • Nhật Tụng Dược Sư Và Luận Kim Cương
  • NXB Lang Tuyết 1935
  • Nguyễn Thượng Cần
  • 78 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/FF478626C2BE9B8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021

Share This Page