Nhật Tụng Thường Thức (NXB Hòa Ký 1935) - Phật Giáo Hội, 82 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Nhặt tụng là thê nèo ? - Là đọc'* hàng ngày. Hàng ngày, người tabị cái màn vô minh nỏ chedấp sáu cản rông rợ, ba nghiệp mer màng, sinh tử luán höi. cỏn nguyên từ đỏ. Cho nẽn hàng ngày, chủng ta phải đem nhĩrng kinh những kệ của Phạt của T<$ đă dạy mà đoc luôn, đề kêu tĩnh than hòn, thoát vòng ác thú. Như vậy thi cái công-phu Nhật tụng quan hệ biêt chừng nào ? mà quý giá bièt chừng nào ?
  Thường thức là thê nào.? Là phép thông thường. - Chúng ta là kẻ tai gia, lại sinh buồi đời eo hẹp. cò đâu đưọ*c nhản đỗi như các bực xuất gia. mà theo cho đủ các khỏa được, cho nên phải sửa soạn lấy một khóa'« Nhật tụng rt’cho giản-dị mà lại sác đảng tinh thần; đề cho ai cũng theo được, áy là thường thức* Bỏ*ỉ những lẽ áy, nên tôi không dám giấu dòt vâng theo Ý hội Phật-giáo, đi sam các vị Đại Đức. hòi Ý kiên hay, ròi theo trong khóa tụng BÖ đẽ mà xèp đặt lại, thành môt khóa lẻì nhan là Nhật-tụng thường thức, đề còng hiên các anh em chị em bận còng việc, ít thì giò*, củng có thề theo duợe: còn như cẻc bực thanh nhàn hơn người thì đả có ba khóa lẻ trong khóa Bỏ dè kia, uyén thâm quảng bác. chỉ sợ không làm tới chỏ năng lẻ sỏ* lẽ mà thỏi.
  • Nhật Tụng Thường Thức
  • NXB Hòa Ký 1935
  • Phật Giáo Hội
  • 82 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/C6070132736938D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 22, 2021

Share This Page